Om Bellis

Fakta om Bellis:

Konstföreningen Bellis grundades år 1987

Föreningen är medlem i Sveriges Konstnärsföreningar.

Bland föreningens medlemmar finns såväl konstnärer som allmänt konstintresserade. Verksamheten inriktas mot konstutställningar, kurser och cirklar i olika tekniker och hantverk.

Konstförening i Trångsund