KONSTFÖRENINGEN BELLIS

KONSTFÖRENINGEN BELLIS

 

VERKSAMHET
Bland medlemmarna är kunskaperna olika, vissa har konstutbildning, andra har gått i kurser eller är självlärda. Alla är välkomna! Gemensamt har  medlemmarna ett stort intresse för konst. Att få skapa själva är det centrala, att se utställningar ger inspiration. Vi har utökat vår verksamhet under de 35 år vi har funnits och idag är det flera cirklar igång, bland annat fritt hantverk, målning, syslöjd/broderi, ulltovning och vävning.

DELTAGANDE
Bellis är ett exempel på att skapande verksamhet hålls vid liv genom samvaro med andra, som har samma intresse. Inspirationen hålls igång av att befinna sig i en miljö där det skapas. Det är viktigt att ”bolla” ideér med andra intresserade och att få en chans att visa upp sina alster och få respons på vad man gör. Ibland anordnas kurser då en ny teknik presenteras.

UTSTÄLLNINGAR 
Aktiva  medlemmar kan delta i Bellis utställningar.

BAKGRUND
Konstföreningen Bellis lokal finns i Trångsund/Huddinge kommun. Föreningen är medlem i Sveriges Konstföreningar. Bellis grundades 1987 av en liten grupp boende i Trångsund och Skogås, som önskade en konstförening i östra delen av Huddinge.