Extra årsmöte 24 april!

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Söndagen den 24 april 2016 kl 13.00

Plats: Bellis Konstcentrum, Spelvägen 14 (ingång på baksidan) , Trångsund.

Välkommen!

Styrelsen

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

7. Punkterna 8, 9 och 10 som bordlades på ordinarie årsmötet

8. Övriga frågor

9. Mötet avslutas

Utställning på Galleri 67

Västerlånggatan 67 i Gamla Stan
26 februari – 10 mars 2016

Vernissage lördagen den 27 februari för grupp 1 och
Vernissage lördagen den 5 mars för grupp 2

Galleriet är öppet kl. 11-18 vardagar, lördagar & söndagar kl. 11-16

Deltagare: 26 feb. – 3 mars:
Ann-Louise Järvklo
Tuula Vesamäki
Ina Lähdet
Arja Engborg
Hanna Westman
Ann-Marie Börjesson
Gun Karlsson
Mercedes Pociello

Deltagare: 4 mars – 10 mars:
Kathrine Eriksson
Anita Johansson
Maja-Liisa Czajka
Keijo Winsten
Marie Nyström
Yvonne Pettersson
Maj-Britt Skeppner
Florence Fredriksson

Konstförening i Trångsund